GPINL universe of sales

Great People Inside Nederland

Begin 2020 is People Inside Nederland (GPINL) opgericht. GPINL is een uitbreiding van de internationale activiteiten van Great People Inside. Verantwoordelijke Nederlandse partners zijn: Cees van Asselt (Universe Of Sales) en Frank Hubert www.plusfortcoaching.nl.

Frank Hubert
Plusfortcoaching
Cees van Asselt
Universe of Sales

GPINL presenteert een geheel nieuw concept voor bedrijven die zich als volgt kenmerken:

  • Zij ontwerpen hun eigen beoordelingen.
  • Ze bepalen zelf de lengte, de duur, de complexiteit en de kosten van de beoordelingen die ze gebruiken.
  • Willen verschillende sjablonen maken voor verschillende rollen of niveaus binnen het bedrijf.
  • Willen één enkel sjabloon creëren voor de organisatie en het verschil in rollen herkennen aan de hand van de door hen vastgestelde benchmarks.

DE KRACHT VAN EEN COMMERCIEEL ASSESSMENT

Om makkelijker inzicht te krijgen in de fase waarin een salesprofessional zich bevindt, maakt Universe of Sales gebruik van een commercieel assessment van GreatPeopleInside.

Ik hoor u denken, niet weer zo’n assessment, die kennen we ondertussen wel.

Cees was ook sceptisch. Toch was er iets wat hem intrigeerde. Eerst heeft hij het assessment uitgebreid in de praktijk getest, getoetst en vergeleken met uitkomsten van vergelijkbare online toetsen. Inmiddels hebben al tig mensen de toets afgelegd. De uitkomsten overtroffen Cees zijn verwachtingen.

Alle salesprofessionals vertoonden een snellere groei ten opzicht van andere salesprofessionals.

Wilt u meer informatie hoe u uw salesprofessionals sneller laat groeien?

Neem contact op met Cees van Asselt.